top of page
Gelişimsel Dil Bozuklukları

Dilin bileşenlerinin birinde ya da birden fazlasında dili anlama ve ifade etmede, sözel ve sözel olmayan dilde önemli düzeyde görülen bozukluklardır. Bilişsel düzeyde dili kurgulamaya ve kullanmaya dönük bozukluklardır.

 1. Birincil Dil Problemleri

Bilinen bir etiyolojisi olmayan dil bozukluklarıdır.

 • Özgül Dil Bozukluğu

 • Gecikmiş Dil

 

 1. İkincil Dil Problemleri

Belli bir nedene bağlı olarak görülen dil bozukluklarıdır.

 • Nörolojik kaynaklı

  • Travmatik Beyin Hasarı

  • Konjenital Problemler

  • Epileptik Problemler

 

 • İşitme Yetersizlikleri

 • İstismar ve İhmal

 • Kromozomal Bozukluklar

 • Zihinsel Yetersizlikler

 • Otizm Spektrum Bozukluğu

 

terapi-odasi.jpg
bekleme-salonu.jpg
bekleme-salonu.jpg
diplomalar.jpg
diplomalar.jpg
bottom of page